Prodej byv.dolu jako investici vč projektu objem 900.000m3 okr. Most zak. č. 000-3003075
Adresa nemovitosti  
Ulice, ČP : klikněte zde
Obec : Litvínov (Horní Litvínov)
PSČ : 43601
Okres : Most
300 Kč/m2 - 300 Kč/m2
Cenové nabídky přijímáme ve výše uvedeném rozsahu
Navrhovaná předpokládaná cena. Čekáme na Vaše nabídky. Konečná cena je vytvářena nabídkou a poptávkou.
Základní údaje
Plocha užitná : 31552 m2
Plocha pozemek : 31552 m2
Popis nemovitosti :

S o u č a s n é u ž i t í p o z e m k ů Pozemkové parcely p.p.č. 2250/1 , 2250/23 a částečně 2704/1 ( 5.000 m2 ) tvoří POZEMKY BEZ VYUŽITÍ - po mnoho desítek let . Tyto uvedené pozemky v posledních ( min.) čtyřiceti letech , po ukončení povrchového dolování hnědého uhlí , byly využívány pouze jako SKLÁDKA POPELA Z KOTELNY OBYTNÉHO KOMPLEXU KOLDŮM A UKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADKŮ MĚSTA LITVÍNOV ( od 60. let do r. 1990 - 95 ). Uvedené pozemky jsou svým tvarem „jámou“ o hloubce cca. 30 – 40 m , s velice strmými srázy v severní části směrem k obytným budovám , nepevným podkladem , „náletovými“ dřevinami a založenými skládkami odpadků . Částečně vlivem bývalé důlní činnosti a erozi dochází k sesuvům a propadlinám nejen na ploše bývalého lomu Morgenstern , ale i přilehlých pozemcích ! Celková plocha „ jámy „ je cca. 60.000 m 2 . V současnosti jsou POZEMKY BEZ VYUŽITÍ . C í l z á m ě r u : Základním cílem záměru je odstranění : STARÝCH SKLÁDEK ODPADKŮ před realizací SANACE A REVITALIZACE BÝVALÉHO LOMU MORGENSTERN - zamezení dalším nebezpečným jevů – sesuvům zeminy , propadlinám - ochrana majetku a zdraví - rekultivace stávajícího , nevyužitého , neužitečného a „jalového „ prostoru dřívějšího uhelného lomu a skládky jako součást městské aglomerace D ů l e ž i t á f a k t a a s k u t e č n o s t i - Realizace řešení ekologických škod a realizace projektu SANACE A REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉHO LOMU MORGENSTERN o d s o u h l a s e n o Radou města Litvínov dne 8. 12. 2005 , č.j. 2566/1028 - Rada města schválila PRIORITY INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA LITVÍNOV S a n a c e a r e v i t a l i z a c e b ý v a l é h o l o m u M O R G E N S T E R N 18 . 10 . 2007 , č.j. 854/27 - Zpracován Projekt území bývalého lomu Morgenstern ( 2014 ) - Souhlasné stanovisko k realizaci akce Morgenstern ze strany majitelů sousedících a dotčených pozemků : Pozemkový fond ČR , Coal Services a.s. - Předpokládané výnosy : cca 150.000.000 ,- Kč VOLEJTE NAPRIMO 606 600 269

 
Tuto zakázku Vám nabízí:
Jméno: Prodejni centrum

Telefon: 226 254 254
všechny zakázky této RK
Přidej stránku do: Google bookmark Facebook Jaggni to! Linkuj.cz! Twitter
Fotogalerie nemovitosti
1
1
1
1
Partneři serveru: vyhledávač eReality, Reality Int. , CarWrap US , PJ rent
© 2018 ASRKM
Všechna práva vyhrazena. Jakékoli přebírání, kopírování, šíření či jiné užití tohoto textu či jeho částí bez souhlasu ASRKM je porušením autorského zákona a podléhá příslušným sankcím.
MLS Czech Republic - Multiple Listing System